Brochure

File giới thiệu dịch vụ

PDF. Download DOC. Download

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào hãy liên hệ với chúng tôi

0912 094 405

Đăng Ký Tư Vấn 1-1

Bạn có nhu cầu vay vốn?

Hãy điền form bên dưới để đội ngũ Lee Hải được hỗ trợ!

Tư vấn chiến lược đầu tư Bất Động Sản

Dịch vụ tư vấn chiến lược đầu tư BĐS của Hải

Chủ đề: Chiến lược Đầu Tư BĐS của Top 5% người giàu nhất thế giới

Giá trị: 3.000.000 VNĐ

Ưu đãi: 90%, còn 300.000 VNĐ

Cách triển khai:

 • Xem qua video Webminar trong 2 tiếng.
 • Sau đó book lịch Zoom 1:1 trong 60 phút.

Mục tiêu:

 • Giúp khách hàng hiểu rõ về chiến lược đầu tư BĐS của Top 5% người giàu nhất thế giới.
 • Nắm được các nguyên tắc và công thức đầu tư BĐS hiệu quả.
 • Xây dựng được chiến lược đầu tư BĐS phù hợp với bản thân.

Nội dung:

 • Phần 1: Tổng quan về thị trường BĐS
 • Phần 2: Chiến lược đầu tư BĐS của Top 5% người giàu nhất thế giới
 • Phần 3: Xây dựng chiến lược đầu tư BĐS cá nhân

Phần 1: Tổng quan về thị trường BĐS

 • Giới thiệu về thị trường BĐS Việt Nam
 • Xu hướng phát triển của thị trường BĐS trong tương lai
 • Các yếu tố tác động đến thị trường BĐS

Phần 2: Chiến lược đầu tư BĐS của Top 5% người giàu nhất thế giới

 • Các nguyên tắc đầu tư BĐS của Top 5% người giàu nhất thế giới
 • Các công thức đầu tư BĐS hiệu quả
 • Case study về các thương vụ đầu tư BĐS thành công

Phần 3: Xây dựng chiến lược đầu tư BĐS cá nhân

 • Xác định mục tiêu đầu tư
 • Xác định nguồn vốn đầu tư
 • Xác định phân khúc đầu tư
 • Xác định thời gian đầu tư

Đối tượng tham gia:

 • Những người quan tâm đến đầu tư BĐS
 • Những người muốn học hỏi chiến lược đầu tư BĐS của Top 5% người giàu nhất thế giới
 • Những người muốn xây dựng chiến lược đầu tư BĐS hiệu quả